dr Radovan Kostić
specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista neurofiziologije i epileptologije
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu 1983.godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio 1992.g. u Beogradu Subspecijalizaciju iz neurofiziologije i epileptologije završio u Beogradu 2000.g. Magistarske studije iz neuropsihologije na temu: "uticaj novih antiepileptika na kognitivno funkcionisanje u razvojnom dobu". Posle specijalizacije radio na odeljenju psihijatrije oko godinu dana a od 1994.g. u odeljenju neurologije sve do kraja 2003.g. 2003 godine neuropsihijatrijsku ordinaciju AURA u Vranju. Uporedo sa aktivnim radom bavi se i naučnim radom. Objavio više autorskih i koautorskih radova u zemlji i inostranstvu, sa kojima je učestvovao na regionalnim i međunarodnim kongresima. Poreklom iz sela Radovnice, opština Trgovište. Osnovnu i srednju skolu završio u Vranju. Otac dvoje dece, sin Andrija, i kćerka Marija

Spisak stručnih autorskih radova :
1. Kostić R. i sar. - Apalijum sindrom, objavljen u više časopisa, kao i na Neurološkom kongresu-Zlatibor 2001.
2. Kostić R. - Foto grej naočare-ukras, potreba i/ili lek, objavljen u više časopisa, kao i na Evropskom epileptološkom kongresu u Firenci 2000.g. i Neurološkom kongresu na Zlatiboru 2001. g.otkriće u medicini nominovano za evropsku nagradu
3. Kostić R. Janev M. - Foto grej naočare u lečenju foto senzitivnih glavobolja- migrene –Zlatibor 2001.g.
4. Kostić R. Momčilović S. - Akutni stres i akušerski problemi - na kongresu ratne medicine u Banja Luci -2001.
5. Kostić R. Momčilović S. - Bezbednost Lamotrigina kod epilepsije u trudnoći - objavljen na svetskom neurološkom kongresu u Londonu i Buenos Airesu, 2001.g.
6. Kostić R. - Narkolepsija, epilepsija i alkoholizam u saobraćajnom apsentizmu - objavljen na kongresu lekara iz dijaspore 2000. i epileptolokom kongresu u Beogradu 2001.
7. Kostić R. i sar. - Incidenca i prevalenca, cerebrovaskularnih bolesti za period 1991.-2001. u Pčinjskom regionu – 6-ti gerontološki kongres
8. Kostić R. - Incidenca i prevalenca EPILESIJE za period 1999.-2001. g. u Pčinjskom regionu (dopunjen rad sa podacima iz 2002.g publikovan i na kongresu u Banja luci 2003.g.
9. Kostić R. i sar. - Uticaj hroničnog stresa na incidencu, prevalencu, mortalitet i morbiditet kod cerebro vaskularnih bolesti (CVB) posebno kod hemoragijskog insulta za period 1991.-2001. u Pčinjskom regionu
10. Kostić R. - Muzikogena epilepsija – prikaz slučaja
11. Kostić R, Snanojković V. Janev M.-Fotosenzitivne migrenske glavobolje u dece. (prikazan na simpozijumu razvojne neurologije u Beogradu.), Evropski kongres epileptologije Lisabon
12. Kostić R. Salatić G. Momčilović S. Rizična trudnoća i zdravo potomstvo- simpozijum razvojne neurologije Beograd 2004.g.-epileptološki kongres Beograd 2004.g
13. epilepsija sa post ikturnsnom amaurozom /prikaz slučaja /epileptološki kongres Beograd 2004.g.
14. Kostić R. Apalijum sindrom post traumatski- neurološki kongers Novi sad 2004.g.
15. Kostić B.R,1 Cvetković D.,2 Tomić S.3 Stevens-Johnson sindrom (SJS) u terapiji farmako rezistenih epilepsija
16. Kostić R. Stošić D. Valproati u terapiji glavobolja u dece
17. Kostić R. arišna epilepsija posle meningoencefalitisa
18. Kostić R. i sar. Značaj anamneze i/ili koincidencija?
19. Kostić R. Epilepsija partialis continua - Koshewnjikow
20. Kostić R., Stošić D, Stanković S. Daunov sindrom i epilepsija

Spisak koautorskih radova:
1. Epidemilogija multiple skleroze u Jugoslaviji – Prof. Z. Lević i saradnici – rad prikazan na svetskom neurološkom kongresu u Rio de aneiru -1994.
2. Morbiditet od hroničnih nezaraznih bolesti kod starih u Pčinjskom okrugu od 1997-2001.g. - Erika Antić, Milena Popović, Radovan Kostić
3. Morbiditet kod školske dece i omladine u Pčinjskom okrugu u periodu 1996-2000.g. – Dr Erika Antić, Milena Popović, Dr Radovan Kostić
4. Učestalost urinarnih infekcija kod starih lica preko 65 godina u Pčinjskom okrugu od 1997-2001. - Tatjana Ristić, Erika Antić, Milena Popović, Radovan Kostić
5. Najčešće zdravstvene potrebe raseljenog, radno aktivnog stanovništva sa Kosova u 2000.g. – Milena Popović, Erika Antić, Radovan Kostić.
6. Vratno rebro, jedan od uzroka cervikobrahijalnog sindroma – Jovan Kitić, Đorđević Z, Kostić R, Kitić S. Babić R.R.= Drugi Jugoslovenski kongres Radiologa Vrnjačka banja,