dr Andrija R Kostić
specijalista neurologije
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu u 2011. godine.
Edukaciju iz hiperbarične medicine završio 2012. godine.
školu ultrazvučne dijagnostike kraniocervikalnih krvnih sudova, kolor doppler završio 2013. godine.
specijalista neurologije u klinici za neurologiju VMA
Zakazivanje za prvi ili poslednji petak u mesecu, telefon 064 1339330